De Stichting Voorveldse Polder is een vrijwilligersgroep van buurtbewoners die zich inzet voor het behoud van de natuur en voor een goed gebruik van de recreatieve functies van het Park Voorveldse Polder.

Uitgangspunt is dat natuur en recreatie in het park in evenwicht moeten zijn. De leden van de stichting hebben regelmatig overleg met verschillende gemeentelijke instanties en met sportverenigingen en bedrijven in het park.

De afgelopen jaren is er in het park veel vrijwilligerswerk verzet. Elke eerste zaterdag van de maand is er een ‘werkochtend’. Dan wordt er zwerfvuil verzameld en worden er onderhoudswerkzaamheden verricht. Daarnaast worden er enkele keren per jaar interessante planten-, vogel- en vleermuisexcursies voor buurtbewoners georganiseerd.

Voor de onderhoudswerkzaamheden kan de groep van vrijwilligers wel wat versterking gebruiken. Samen proberen we het park nog aantrekkelijker te maken.

Wilt u op een of andere manier meewerken? Laat het weten op: svp@voorveldsepolder.nl

Vrijwilligers  gezocht

die, afhankelijk van mogelijkheden en interesses, meedoen met werkzaamheden in en rond het park zoals:

  • schoonmaakacties
  • nieuwsbrieven verspreiden
  • bollen planten
  • slangenbroeihoop onderhouden
  • brandnetels verwijderen  
  • onderhoudswerkzaamheden

Ook worden mensen gezocht die, als lid van de kerngroep van de Stichting Voorveldse Polder, meewerken aan het organiseren van activiteiten, meedenken over het beheer van het park en, in overleg met de gemeente, de opgestelde Visie Voorveldse Polder bewaken.

Wilt u op een of andere manier meewerken om het park een goede plek in de buurt te laten zijn, vul dan op bijgaande lijst uw naam en e-mail adres in of meld u aan via: svp@voorveldsepolder.nl

Indien u alleen op de hoogte gehouden wilt worden van activiteiten, kunt u dat ook aangeven.