Natuurwandeling 16 Juni

Ook dit jaar wil de Stichting Voorveldse Polder u graag uitnodigen om tijdens een wandeling door het park mee te genieten van allerlei aspecten van de bloeiende en boeiende natuur in het park.

Het thema van deze middag is:

Voedselrijkdom

 Tijdens een wandeling gaan we wat meer leren over planten en over de plaatsen waar ze groeien. We proberen antwoorden te vinden op vragen als:

* Waaruit bestaat de bodem van het Park Voorveldse Polder?

* Welke soorten groeien er in de graslanden van Park Voorveldse Polder?

* Wat is het verband tussen het voorkomen van deze soorten en de bodem waarop ze groeien?

* Welke planten kunnen iets betekenen voor ons voedsel?

 

Datum:         zondag 16 juni 2019

 Tijd:             14.00 uur

Start:            Tunneltje Ariënslaan

Duur:             ± 2 uur

Zaterdag 30 maart is er de maandelijkse schoonmaakactie, een week eerder dan gebruikelijk en dit keer ook het verversen van de ringslangbroeihoop

Slangenbroeihoop verversen

Voor de schoonmaakactie zijn alle benodigdheden zoals prikkers en handschoenen aanwezig. Het verversen van de ringslangbroeihoop is een behoorlijke klus. Wij hopen daarom op een extra grote opkomst Om de klus te klaren. Daarnaast is het spannend of we dit jaar resten van eierschalen vinden.Ben je benieuwd of de ringslang zich ook in de Voorveldse Polder ophoudt, kom zaterdag langs!!

Wij verzamelen ons om 10:00 uur bij het tunneltje aan de Ariënslaan.

In de Nieuwsbrief vindt u een overzicht van de komende activiteiten, zoals de vogelexcursie van 6 april.

Daarnaast actuele informatie over wat er in de polder speelt, zoals een aanvraag voor weer een festival in de zomer. Wij hebben weer een zienswijze tegen dit festival ingediend.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Voorveldse Polder

Ben Boerkamp

Zaterdag 3 november natuurwerkdag en de maandelijkse schoonmaakactie

Zaterdag 3 november is de landelijke natuurwerkdag.
Ook in de Voorveldse Polder zijn er dan verschillende activiteiten.
De maandelijkse schoonmaakactie en het planten van bloembollen
Wij verzamelen ons om 10:00 uur bij het tunneltje aan de Ariënslaan.
Alle benodigdheden zoals prikkers en handschoenen zijn aanwezig.
Op verschillende plekken willen we bollen planten.
Ook voor kinderen is dit een leuke activiteit.

In de bijlage vind je de nieuwsbrief van oktober 2018 met o.a.: 

  • De herfstexcursie op 11 november
  • De officiële inwijding van de gedichtenbank
  • De verbredingsplannen van de A27 en de consequenties voor o.a. de Voorveldse Polder

Op zondag 4 november is er een manifestatie tegen de verbreding.

Voor informatie zie de site: www.stopverbredingringutrecht.nl 

Het bedreigde deel van het park.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Voorveldse Polder

Ben Boerkamp

zaterdag 6 oktober is er weer een maandelijkse schoonmaakactie!

Voor het schoonmaken zijn alle benodigdheden aanwezig.

Zoals gewoonlijk verzamelen we ons om 10:00 uur bij het tunneltje aan de Ariënslaan.

De Gedichtenbank

Het zal menigeen al zijn opgevallen: de gedichtenbank bij het Lo Bruntpad:

U bent van harte uitgenodigd voor de inwijding van het nieuwe kunstwerk in het Park De Voorveldse Polder

De opening wordt gedaan door de wijkwethouder, Linda Voortman.

Dag: woensdag 10 oktober

tijd: 11.15 uur

plaats: begin van het Lo Bruntpad bij Hotel Mitland

(Graag 11.00 uur aanwezig zijn)

We hopen op uw komst,

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Voorveldse Polder

Ben Boerkamp

 

Zaterdag 5 mei is er weer de maandelijkse schoonmaakactie

Voor de schoonmaakactie zijn alle benodigdheden zoals prikkers en handschoenen aanwezig.

Wij verzamelen ons om 10:00 uur bij het tunneltje aan de Ariënslaan.

Bijenoase in de Voorveldse Polder

De afgelopen week stond bij de Nieuwe Regentesseschool, basisschool aan de Kruisdwarsstraat, alles in het teken van de bij.

In het kader van dit bijenproject hebben leerlingen van de school bij het bijenhotel in de Voorveldse Polder

bloemenmengsel ingezaaid en het bijenhotel gerenoveerd.

Voor de leerlingen was het een leuke en leerzame middag.

Hieronder een kleine impressie.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Voorveldse Polder

Ben Boerkamp

Opening sanitaire voorziening, schoonmaakactie en andere werkzaamheden in De Voorveldse Polder verplaatst van 3 naar 10 maart

Op de waterspeelplaats is een nieuwe sanitaire voorziening gemaakt.

De opening van deze voorziening bij de waterspeelplaats in de Voorveldse Polder wordt verricht door wethouder K. Geldof en niet door wethouder J. Kreijkamp.

10 maart sluit ook goed aan bij de landelijke NL Doet dag

 Daarom is de maandelijkse schoonmaakactie verplaatst naar zaterdag 10 maart.

 Daarnaast willen we ook de vogelnestkastjes schoonmaken
en de bijenhotels klaar maken voor de komende zomer.

 Het programma voor zaterdag 10 maart

10:00 uur – 11:30 uur (verzamelen bij tunneltje Ariënslaan)

* Schoonmaakactie
* Schoonmaken vogelnestkastjes
* Bijenhotels klaarmaken

 11:30 uur
Opening van de toiletvoorziening (vertrek vanaf voetbalclub Voorwaarts)

 Alle benodigdheden voor de schoonmaakactie zoals prikkers en handschoenen zijn aanwezig.
Ook voor de vogelnestkastjes en de bijenhotels is het materiaal en gereedschap aanwezig

We verzamelen ons om 10:00 uur op de bekende plaats bij het tunneltje aan de Ariënslaan

 

 

 

 

 

 

Ondanks het koude weer dient zich het voorjaar al aan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Voorveldse Polder,

Ben Boerkamp

 

De voetgangersbrug nabij de waterspeelplaats wordt vervangen

Ijs en weder dienende, start de gemeente vandaag met het vervangen van de fiets- en voetgangersbrug in het Lo Bruntpad (Voorveldsepolder) nabij het waterpark De zeven stroompjes. De werkzaamheden duren twee weken. De houten brug wordt vervangen door een kunststof fiets- en voetgangersbrug. Na het verwijderen van de oude brug start de aannemer met het aanbrengen van de palen voor de landhoofden. Na het storten en uitharden van de beton voor de landhoofden plaatst de aannemer de kunststof bruggen. Deze worden via de Biltse Rading over de weg aangevoerd en bij de brug naar de camping op pontons geladen en vervolgens naar de plek van bestemming gevaren. Daar vindt het inhijsen van de bruggen plaats. Het aan-en afvoeren van materialen vindt over het water plaats. Bij de brug naar de camping wordt een overslagpunt ingericht.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Voorveldse Polder

Ben Boerkamp

Maandelijkse schoonmaakactie zaterdag 2 december

Zaterdag 2 december is er weer de maandelijkse schoonmaakactie

Op zaterdag 2 december staat weer de maandelijkse Schoonmaakactie in de Voorveldse Polder gepland.

Alle benodigdheden zoals prikkers en handschoenen zijn aanwezig.

We verzamelen ons om 10:00 uur op de bekende plaats bij het tunneltje aan de Ariënslaan.

Het planten van bloembollen

4 November hebben we niet alle bollen gepland.

Komende zaterdag willen we het restant van de bollen planten

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Voorveldse Polder

Ben Boerkamp