Visie

Visie Stichting Voorveldse polder.

De gemeenteraad heeft, met een kleine meerderheid van stemmen, de Visie overgenomen zoals die door B en W was voorgelegd. Dit betekent o.a. dat het aantal tennisbanen bij Iduna   uitgebreid mag worden, maar dat er in de winter geen blaashal mag komen.

De volgende stap is nu om werk te maken van de verbeteringen die in de Visie worden voorgesteld. Wat kan op korte en wat op langere termijn gerealiseerd worden en door wie?  Wij denken aan het verminderen van autoverkeer en het bij het park betrekken van het gebied dat momenteel voor gemeentelijke opslag gebruikt wordt.  Mensen die hierover met ons mee willen denken zijn zeer welkom. Via het mailadres op deze site kun u zich aanmelden.

De uitgebreide tekst van de visie kunt u hier lezen.