De Stichting

Stichting Voorveldse Polder

De Stichting Voorveldse Polder is een vrijwilligersgroep van buurtbewoners die zich inzet voor het behoud van de natuur en voor een goed gebruik van de recreatieve functies van het Park Voorveldse Polder.

Uitgangspunt is dat natuur en recreatie in het park in evenwicht moeten zijn. De leden van de stichting hebben regelmatig overleg met verschillende gemeentelijke instanties en met sportverenigingen en bedrijven in het park.

De afgelopen jaren is er in het park veel vrijwilligerswerk verzet. Elke eerste zaterdag van de maand is er een ‘werkochtend’. Dan wordt er zwerfvuil verzameld en worden er onderhoudswerkzaamheden verricht. Daarnaast worden er enkele keren per jaar interessante planten-, vogel- en vleermuisexcursies voor buurtbewoners georganiseerd.

Voor de onderhoudswerkzaamheden kan de groep van vrijwilligers wel wat versterking gebruiken. Samen proberen we het park nog aantrekkelijker te maken.

Wilt u op een of andere manier meewerken?

Laat het weten op: svp@voorveldsepolder.nl