Zaterdag 9 september vleermuisnacht bij de Pioniers

In het kader van de Nationale Vleermuisnacht op 9 september organiseert Tuinenpark De Pioniers in samenwerking met de Stichting Voorveldse Polder en het IVN een informatieve bijeenkomst en aansluitend een wandeling.

Vleermuisgids Hedzer Ferweda vertelt ondersteund door audiovisueel materiaal over de vleermuizen in Nederland. Aansluitend gaan we met de bad-detector in de hand op zoek naar de vleermuizen in het tuinenpark en de naast gelegen Voorveldse Polder.

De start is op zaterdagavond 9 september om 19:30 in de Beleeftuin. Te bereiken via de ingang van Tuinenpark De Pioniers aan de Kögllaan 30, Utrecht Noordoost.
Koffie/thee staat daar klaar vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis

Het duurt tot 22:30 uur.

Voor meer informatie en opgeven, mail je naar Richard Tukker: richard.tukker@gmail.com

Foto IVN: ruige dwergkopvleermuis

Schoonmaakactie September 2017

Zaterdag 2 september beginnen we weer met de maandelijkse schoonmaakactie Na een (hopelijk goede) vakantie beginnen we op zaterdag 2 september weer met de maandelijkse schoonmaakactie in de Voorveldse Polder.

We verzamelen ons om 10:00 uur op de bekende plaats bij het tunneltje aan de Ariënslaan

Alle benodigdheden zoals prikkers en handschoenen zijn aanwezig.

Bij de start van het nieuwe seizoen willen we de activiteit afsluiten met gezamenlijk koffie drinken bij Mitland.

Iedereen is vanaf 11:30 uur welkom op het terras bij Mitland.

Kunst in het park

De financiering van een kunstwerk in het park is nu rond

De geplande bank (zie foto), met een gedicht over het park, is ongeveer twee keer zo groot als een gewone parkbank,

gemaakt van massief staal en vandalisme bestendig.

Hopelijk kan de bank dit jaar geplaatst worden.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Voorveldse Polder

Ben Boerkamp

Schoonmaakactie Mei 2017

Zaterdag 6 mei staat de maandelijkse schoonmaakactie gepland

Op zaterdag 6 mei is de maandelijkse schoonmaakactie in de Voorveldse Polder.

Alle benodigdheden zoals prikkers en handschoenen zijn aanwezig.

We verzamelen ons om 10:00 uur op de bekende plaats bij het tunneltje aan de Ariënslaan

De vogelexcursie van 1 april was een succes

Ondanks het vroege tijdstip was er een behoorlijke opkomst

Wij danken Kees Janse voor zijn enthousiasmerende verhaal.

Ook de bosuilen en glanskopmezen zijn gespot.

Glanskopmees (foto Maarten van Oene)

 

Eerste schoonmaakactie 2017

De eerste schoonmaakactie in het nieuwe jaar is op zaterdag 7 januari

Op zaterdag 7 januari beginnen we het nieuwe jaar met de maandelijkse schoonmaakactie in de Voorveldse Polder.Alle benodigdheden zoals prikkers en handschoenen zijn aanwezig.We verzamelen ons om 10:00 uur op de bekende plaats bij het tunneltje aan de Ariënslaan

Opruimen van blad en planten van bijenmengsel

Ook willen we deze zaterdag weer blad verwijderen. Daarnaast gaan we bijenmengsel planten.

Dirk is met paard en wagen aanwezig om het blad af te voeren.

Voorveldse Polder vuurwerkvrije zone. De Voorveldse Polder is het eerste en tot nu toe enige gebied dat door de gemeente is aangewezen als vuurwerkvrije zone.

Wij wensen Iedereen een vreedzaam, gezond en groen 2017.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Voorveldse Polder,

Ben Boerkamp

Natuurwerkdag 5 november 2016

Op zaterdag 5 november werden, op initiatief van LandschappenNL, door heel Nederland vrijwilligersacties in de natuur georganiseerd.

Ook in Park Voorveldse Polder hebben ± 15 vrijwilligers meegewerkt aan verschillende activiteiten. De maandelijkse schoonmaakactie werd uitgebreid met het planten van bloembollen en het opruimen van gemaaid gras en brandnetels.

De bollen werden vooral geplant in de Noordzoom van het park en voor het afvoeren van het maaisel is er een paard en wagen ingezet. Het afvoeren is van belang voor het verschralen van de graslanden.

Verversen slangenbroeihoop april 2016

Op zaterdagmorgen 9 april, tegelijkertijd met de schoonmaakactie in het park, is de slangenbroeihoop in het park ververst. Vanaf 10.00 uur werden de resten van de oude broeihoop afgegraven en is gezocht naar lege eikapsels van ringslangen. Helaas zijn er in de broeihoop langs het Lo Bruntpad  weer geen eikapsels gevonden. In de omgeving van het park komen wel ringslangen voor. Daarom is het de vraag of de plaats bij de fortgracht wel zo geschikt is. In overleg met coördinatoren van broeihopen in de omgeving is eerder besproken welke  omgevingsvoorwaarden van belang zijn. Het lijkt erop dat een plek met meer zon gunstiger is voor succes. Daarom is besloten de slangenbroeihoop dit jaar op te bouwen achter op het veld met de oude wilgen.

En nu maar hopen dat de ringslangen deze broeihoop kunnen vinden.

Laatste schoonmaakactie van 2016

De laatste schoonmaakactie van 2016 staat weer voor de deur:
zaterdag 3 december

 Op zaterdag 3 december staat de laatste maandelijkse Schoonmaakactie in de Voorveldse Polder gepland.

Alle benodigdheden zoals prikkers en handschoenen zijn aanwezig.

We verzamelen ons om 10:00 uur op de bekende plaats bij het tunneltje aan de Ariënslaan

Opruimen van gemaaid gras en brandnetels

Op verschillende plekken in de polder is gemaaid. Wij gaan dit maaisel komende zaterdag bij elkaar harken. Dit is de vorige keer op passende wijze opgehaald.
Zie de foto hieronder.

De maandelijkse schoonmaakactie is verplaatst

Parklogo

De maandelijkse schoonmaakactie is verplaatst naar 14 mei
Veel mensen zijn deze week met vakantie. Daarom hebben we besloten de schoonmaakactie een week te verplaatsen naar zaterdag 14 mei.

We verzamelen  ons om 10:00 uur op de bekende plaats: bij het tunneltje aan de Ariënslaan.Alle benodigdheden zoals prikkers en handschoenen zijn aanwezig.

Terugdringen van de hoeveelheid brandnetels

Wij willen de komende periode proberen om de hoeveelheid brandnetels in de polder terug te dringen.
Wanneer er komende zaterdag 14 mei voldoende mensen zijn, willen we hiermee een begin maken.

Gereedschap voor deze klus is aanwezig.

De slangenbroeihoop is verplaatst

Ook dit jaar zijn bij het afgraven van de slangenbroeihoop geen resten van eierschalen gevonden.Wij hebben daarom besloten een nieuwe plek te zoeken: op het wilgenveld, vlak bij het bijenhotel.

Nieuwe bewoners 2 Nieuwe bewoners

29 mei Voorjaarswandeling

Afbeelding

Parklogo

Zondag 29 mei voorjaarswandeling

 

De planten en dieren in het park Voorveldse Polder zeggen veel over de plek en over de ecologische verbindingen van het park met de omgeving.

Tijdens de avondwandeling onder begeleiding van Paul van Kan gaan we kijken hoe één en ander verband houdt met elkaar. Wat zegt de natuurlijke

begroeiing over de bodem en waterhuishouding? En waarom komen juist deze vogels en zoogdieren hier voor? In de avond keert de rust in het park terug

en hebben veel vogels een verhoogde zangactiviteit.

Bij het invallen van de schemer verschijnen ook de eerste vleermuizen. Met behulp van een batdetector kunnen we horen hoeveel soorten er zijn.


Start om 20:00 uur . Verzamelen bij tunneltje Ariënslaan.

Voorjaarswandeling

De maandelijkse schoonmaakactie wordt in juni verplaatst naar zondag 12 juni

Wij willen de schoonmaakactie in juni combineren met de GroenmoetjeDoendag. Daarom wijken voor één keer af van de zaterdag.

We beginnen iets later dan gewoonlijk: 11:00 uur

De benodigde spullen zijn aanwezig.

 

Zondag 12 juni GroenmoetjeDoendag

 Zondag 12 juni is de jaarlijkse GroenmoetjeDoendag. Naast de schoonmaakactie staan de volgende activiteiten op het programma:

  • Het brandnetelproject. Deze maand zijn we begonnen om de groei van de brandnetels terug te dringen. Op deze zondag willen we dit voortzetten.
  • Bij het ontwikkelen van de Noordzoom is ook een kleine boomgaard aangelegd. Op 12 juni hebben we daar groenonderhoud en beheer gepland.

Kortom: groene activiteiten.

We starten gelijk met de schoonmaakactie: 11:00 uur; verzamelen bij het tunneltje Ariënslaan.

Gereedschap e.d. is aanwezig.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Voorveldse Polder,

Ben Boerkamp