De voetgangersbrug nabij de waterspeelplaats wordt vervangen

Ijs en weder dienende, start de gemeente vandaag met het vervangen van de fiets- en voetgangersbrug in het Lo Bruntpad (Voorveldsepolder) nabij het waterpark De zeven stroompjes. De werkzaamheden duren twee weken. De houten brug wordt vervangen door een kunststof fiets- en voetgangersbrug. Na het verwijderen van de oude brug start de aannemer met het aanbrengen van de palen voor de landhoofden. Na het storten en uitharden van de beton voor de landhoofden plaatst de aannemer de kunststof bruggen. Deze worden via de Biltse Rading over de weg aangevoerd en bij de brug naar de camping op pontons geladen en vervolgens naar de plek van bestemming gevaren. Daar vindt het inhijsen van de bruggen plaats. Het aan-en afvoeren van materialen vindt over het water plaats. Bij de brug naar de camping wordt een overslagpunt ingericht.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Voorveldse Polder

Ben Boerkamp