Bezwaar tegen festival in de Voorveldse Polder afgewezen

Op 22 juli staat er een festival in de Voorveldse Polder gepland.
Wij, de Stichting Voorveldse Polder, hebben hier bezwaar tegen gemaakt.
Belangrijkste punten van ons bezwaar was de aantasting van het ecologisch karakter van de polder en het afsluiten van een week van de waterspeelplaats.
Wij betreuren dat aan onze bezwaren geen gehoor is gegeven.
Stuur een mail om uw reactie op dit festival te geven.
Wij staan sterker om in de toekomst dit soort grote festivals te voorkomen met de reacties van andere gebruikers van de Voorveldse Polder:
svp@voorveldsepolder.nl