De maandelijkse schoonmaakactie is verplaatst

Parklogo

De maandelijkse schoonmaakactie is verplaatst naar 14 mei
Veel mensen zijn deze week met vakantie. Daarom hebben we besloten de schoonmaakactie een week te verplaatsen naar zaterdag 14 mei.

We verzamelen  ons om 10:00 uur op de bekende plaats: bij het tunneltje aan de Ariënslaan.Alle benodigdheden zoals prikkers en handschoenen zijn aanwezig.

Terugdringen van de hoeveelheid brandnetels

Wij willen de komende periode proberen om de hoeveelheid brandnetels in de polder terug te dringen.
Wanneer er komende zaterdag 14 mei voldoende mensen zijn, willen we hiermee een begin maken.

Gereedschap voor deze klus is aanwezig.

De slangenbroeihoop is verplaatst

Ook dit jaar zijn bij het afgraven van de slangenbroeihoop geen resten van eierschalen gevonden.Wij hebben daarom besloten een nieuwe plek te zoeken: op het wilgenveld, vlak bij het bijenhotel.

Nieuwe bewoners 2 Nieuwe bewoners

29 mei Voorjaarswandeling

Afbeelding

Parklogo

Zondag 29 mei voorjaarswandeling

 

De planten en dieren in het park Voorveldse Polder zeggen veel over de plek en over de ecologische verbindingen van het park met de omgeving.

Tijdens de avondwandeling onder begeleiding van Paul van Kan gaan we kijken hoe één en ander verband houdt met elkaar. Wat zegt de natuurlijke

begroeiing over de bodem en waterhuishouding? En waarom komen juist deze vogels en zoogdieren hier voor? In de avond keert de rust in het park terug

en hebben veel vogels een verhoogde zangactiviteit.

Bij het invallen van de schemer verschijnen ook de eerste vleermuizen. Met behulp van een batdetector kunnen we horen hoeveel soorten er zijn.


Start om 20:00 uur . Verzamelen bij tunneltje Ariënslaan.

Voorjaarswandeling

De maandelijkse schoonmaakactie wordt in juni verplaatst naar zondag 12 juni

Wij willen de schoonmaakactie in juni combineren met de GroenmoetjeDoendag. Daarom wijken voor één keer af van de zaterdag.

We beginnen iets later dan gewoonlijk: 11:00 uur

De benodigde spullen zijn aanwezig.

 

Zondag 12 juni GroenmoetjeDoendag

 Zondag 12 juni is de jaarlijkse GroenmoetjeDoendag. Naast de schoonmaakactie staan de volgende activiteiten op het programma:

  • Het brandnetelproject. Deze maand zijn we begonnen om de groei van de brandnetels terug te dringen. Op deze zondag willen we dit voortzetten.
  • Bij het ontwikkelen van de Noordzoom is ook een kleine boomgaard aangelegd. Op 12 juni hebben we daar groenonderhoud en beheer gepland.

Kortom: groene activiteiten.

We starten gelijk met de schoonmaakactie: 11:00 uur; verzamelen bij het tunneltje Ariënslaan.

Gereedschap e.d. is aanwezig.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Voorveldse Polder,

Ben Boerkamp